Lịch sử hình thành giày Converse được bắt đầu vào năm 1908 bởi ông Marquis Mills Converse, sống ở Malden, Massachusetts nước mỹ. 9 năm sau ngày thành lập, công